Rada Rodziców

 

Prezydium Rady  Rodziców SP w Zegrzu Pomorskim w roku szkolnym 2018/2019:


PRZEWODNICZĄCA – AGNIESZKA NIMZ

 

 

SKARBNIK, Z-ca PRZEWODNICZĄCEJ  – EWELINA LUBIŃSKA


SEKRETARZ – MARTA BARTOS


KOMISJA REWIZYJNA – IWONA BRULIŃSKA, AGNIESZKA PONDO, EDYTA CIMOSZKO

KONTO RADY RODZICÓW

53 1020 2791 0000 7202 0210 7936