Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/20

Szkoły Podstawowej im. kpt. pil. S. Bartosika w Zegrzu Pomorskim

 

 

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych

2 września 2019 r.

Wszystkich Świętych

1 listopada 2019r.

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2019 r.

Koniec I półrocza roku szkolnego 2019/20

26 stycznia 2020r.

Początek II półrocza roku szkolnego 2019/20

27 stycznia 2020r.

Ferie zimowe

10  – 23 lutego  2020r..

Wiosenna przerwa świąteczna

9- 14 kwietnia 2020 r

Egzamin ósmoklasisty

Dni wolne  od zajęć dydaktycznych,  odbywają się zajęcia opiekuńczo – wychowawcze dla uczniów zgłoszonych przez rodziców

21,22,23  kwietnia 2020

Święto Pracy

1 maja 2020r.

Święto Konstytucji 3 Maja

3 maja 2020r.

Dzień wolny  od zajęć dydaktycznych,  odbywają się zajęcia opiekuńczo – wychowawcze dla uczniów zgłoszonych przez rodziców

12 czerwca 2020r.

Uroczystość zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych dla oddziału przedszkolnego

22 czerwca 2020r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych klas I-VIII

26 czerwca 2020r.

 

Ferie letnie

27 czerwca - 31 sierpnia 2020 r.

 

Terminy dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020:

 

21 kwietnia 2020, 22 kwietnia 2020, 23 kwietnia 2020, 12 czerwca 2020.

Opinia RP, Rady Rodziców ,Samorządu Uczniowskiego(max 8 dni)