Ważne daty


WAŻNE TERMINY 

 

rok szkolny 2019/20

 

 

 

2 września 2019r.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/20

11 września 2019r

RADA PEDAGOGICZNA w sprawie organizacji nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły

11 września 2019r

Zebranie z rodzicami

16 października 2019r

RADA PEDAGOGICZNA

16 października 2019r

Zebranie z rodzicami

13 listopada 2019r

Zebranie z rodzicami

18 grudnia 2019r.

Zebranie z rodzicami. Powiadomienie rodziców o zagrożeniu ucznia ocenami niedostatecznymi  
i przewidywanych ocenach śródrocznych oraz możliwości ich poprawy.

do 15 stycznia 2020r

Wystawienie ocen śródrocznych, obowiązek zapoznania uczniów, a za ich pośrednictwem rodziców
z wszystkimi wystawionymi ocenami

22 stycznia 2020r

RADA KLASYFIKACYJNA

22 stycznia 2020r.

Zebranie z rodzicami

26 stycznia 2020r.

Koniec I półrocza

 

27 stycznia 2020r.

Początek II półrocza

29 stycznia 2020r

RADA PODSUMOWUJĄCA I PÓŁROCZE

11 marca 2020r

Zebranie z rodzicami

3-8 kwietnia 2020r.

RADA PEDAGOGICZNA –zaopiniowanie projektu arkusza organizacji pracy szkoły

21 kwietnia 2020r

Egzamin ósmoklasisty-język polski

22 kwietnia 2020r

Egzamin ósmoklasisty-matematyka

23 kwietnia 2020r

Egzamin ósmoklasisty-język angielski

22 kwietnia 2020r

Zebranie z rodzicami

20 maja 2020r.

RADA PEDAGOGICZNA- zaopiniowanie programów i podręczników

20 maja 2020r.

Zebranie z rodzicami. Powiadomienie   rodziców o zagrożeniu ucznia ocenami  niedostatecznymi
i przewidywanych ocenach śródrocznych oraz możliwości ich poprawy

Do 10 czerwca 2020r

Wystawienie ocen rocznych, obowiązek zapoznania uczniów, a za ich pośrednictwem rodziców
z wszystkimi wystawionymi ocenami.

17 czerwca 2020r.

RADA KLASYFIKACYJNA

23 czerwca 2020r.

RADA PODSUMOWUJĄCA

26 czerwca 2020r

Zakończenie roku szkolnego

24 sierpnia 2020r.

RADA PEDAGOGICZNA w sprawie organizacji roku szkolnego 2020/21