Samorząd Uczniowski

Skład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2019/2020

Przewodnicząca SU:

 

I Zastępca Przewodniczącej: 

 

II Zastępca Przewodniczącej:  

 

 

 

 


 

Opiekun SU :  Joanna Krzyściak, Małgorzata Kotowska