Regulaminy szkolne

Regulamin Świetlicy

Dokument do pobrania w załączniku!

Regulamin Świetlicy

Regulamin przyznawania stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe

Dokument do pobrania w załączniku!

Regulamin przyznawania stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe