Programy, innowacje i projekty realizowane w roku szkolnym 2019/20