Zebrania z Rodzicami

 

{file49142}

Znalezione obrazy dla zapytania zebranie z rodzicami

 

TERMINARZ  ZEBRAŃ Z RODZICAMI

Rok szkolny 2019/20

 

 

11 września 2019r

Zebranie z rodzicami

16 października 2019r

Dzień otwarty

13 listopada 2019r.

Zebranie z rodzicami

18 grudnia 2019r.

Zebranie z rodzicami

Powiadomienie   rodziców o zagrożeniu ucznia ocenami  niedostatecznymi, przewidywanych ocenach śródrocznych  oraz możliwości ich poprawy.

22 stycznia 2020r

Zebranie z rodzicami

11 marca 2020r

Zebranie z rodzicami

22 kwietnia 2020r

Dzień otwarty

20 maja 2020r.

Zebranie z rodzicami

Powiadomienie   rodziców o zagrożeniu ucznia ocenami  niedostatecznymi, przewidywanych ocenach śródrocznych  oraz możliwości ich poprawy.