Pilotaż Programowania

PILOTAŻ PROGRAMOWANIA

 

Od 01.09. 2016 r. w naszej szkole na zajęciach komputerowych w klasie pierwszej realizowany był  program innowacyjny  pt. „Kodujące sówki - czyli maluchy programują”.  Innowacja miała charakter zajęć edukacyjno – wychowawczych Zajęcia obejmowały swoim zakresem podstawy kodowania online, w programie Baltie, Scratch jr. Uczniowie poszerzali swoje wiadomości, wykonywali proste eksperymenty, doskonali umiejętność posługiwania się komputerem. Oprócz tematów z programowania omawiane były również treści związane
z bezpieczeństwem w Internecie.

Uczniowie uczestniczyli również w akcjach dotyczących programowania organizowanych w naszej szkole, tj. Codeweek, Godzina Kodowana, Tydzień Bezpiecznego Internetu.

Pani Monika Czarnecka-Hajdun, nauczyciel zajęć komputerowych nawiązała współpracę z innymi szkołami realizującymi innowacje pedagogiczne
z programowania i wspólnie realizowano projekt edukacyjny eTwining „Zakodowane dzieciaki”. Uczniowie między innymi wysyłali do siebie zakodowane wiadomości, kodowali i odkodowywali świąteczną wiadomość, szukali miejscowości z których pochodzą koledzy z zaprzyjaźnionych szkół.

Innowacyjność dotyczyła głównie form, metod i zadań dla uczniów.

Główny cel innowacji to:  analityczne myślenie oraz wyciąganie wniosków,  programowanie, kształtowanie umiejętności zgodnej współpracy dzięki pracy w zespołach,  kreatywne radzenie sobie z problemami
i zadaniami,  umiejętność rozwijania własnych możliwości i talentów. 

Zgodnie z założeniami programu uczniowie klasy pierwszej:
1. W ramach zajęć poznali między innymi podstawy programowania doskonalące wiedzę dzieci w zakresie matematyki, fizyki i techniki, rozwijali wyobraźnię przestrzenną, kreatywność oraz umiejętność konstruowania, doskonalili umiejętności pracy w grupie.


   Realizacja zamierzonych w innowacji celów pozwoliła wyposażyć uczniów w nowe umiejętności, które z pewnością będą im przydatne w dalszym procesie kształcenia.   Współczesne społeczeństwo coraz szybciej podąża za postępem, który dokonuje się każdego dnia niemalże na naszych oczach. Wszystko to za sprawą ludzi, którzy zmieniają świat na lepsze dzięki swoim umiejętnościom.  To niesamowite, jak wiele potrafi zdziałać człowiek wyposażony we własne umiejętności i wiedzę, a dodatkowo opierający się na pracy zespołowej. Wszystkie te elementy są w zasięgu ręki. Dodatkowo, można je rozwijać już od dzieciństwa, świetnie się przy tym bawiąc. Taką szansę stworzył program edukacyjny umożliwiając dzieciom spędzanie czasu w sposób twórczy i  przyniósł pierwszoklasistom mnóstwo frajdy, ale również zaowocował nowymi wiadomościami i umiejętnościami.

Relacja >>>

Baner: