Kadra

Małgorzata Korus

Funkcja: Dyrekcja, Nauczyciel

Funkcja: NAUCZYCIEL, DYREKTOR
Nauczyciel dyplomowany. Prowadzi zajęcia z matematyki w kl. 6.
Zajęcia z wyrównawcze z matematyki w klasie 6.

Ewa Kocińska

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Funkcja: Wychowawca klasy 7, Nauczyciel
Nauczyciel dyplomowany.
Prowadzi zajęcia : z język angielskiego w klasach 4-8, plastyki.

Justyna Olejnik

Funkcja: Pedagog

Funkcja: Pedagog, psycholog,surdopedagog
Prowadzi zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno- społeczne, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne i zajęcia rewalidacyjne.

Alicja Okoń

Funkcja: Nauczyciel

Funkcja: Nauczyciel, logopeda
Nauczyciel dyplomowany.
Nauczyciel przyrody w kl. IV, geografii w klasach 5-8, wychowania do życia w rodzinie w klasach 4-8, religia w OP i klasie I, prowadzi terapię logopedyczną oraz zajęcia świetlicowe.

Marta Bartos

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Funkcja: Nauczyciel, bibliotekarz, wychowawca klasy 7
Nauczyciel dyplomowany
Prowadzi zajęcia : z języka polskiego w klasach 7-8,
Zajęcia z wyrównawcze z j.polskiego.

Joanna Krzyściak

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Funkcja: Nauczyciel, wychowawca klasy 2
Nauczyciel dyplomowany
Prowadzi zajęcia : z edukacji wczesnoszkolnej i historii

Alicja Jońska

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca klasy 3
Nauczyciel dyplomowany
Prowadzi zajęcia: z edukacji wczesnoszkolnej, muzyki i biologii

Joanna Ornatek - Sokół

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Funkcja: Wychowawca w oddziale przedszkolnym, Nauczyciel
Nauczyciel dyplomowany.
Nauczyciel w oddziale przedszkolnym, prowadzi zajęcia świetlicowe.

ks. Bogdan Gibczyński

Funkcja: Nauczyciel

Funkcja: Nauczyciel
Nauczyciel kontraktowy.
Prowadzi zajęcia: z religii

Monika Czarnecka-Hajdun

Funkcja: Nauczyciel, Administracja, Wychowawca

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca klasy 8
Nauczyciel dyplomowany
Prowadzi zajęcia : z matematyki w klasach 4, 5, 7, 8 z informatyki w klasie 6 i 8, z fizyki w klasie 8 koło matematyczno - informatyczne i zajęcia wyrównawcze z matematyki

Magdalena Irzykowska-Solnica

Funkcja: Nauczyciel

Funkcja: Nauczyciel, wychowawca klasy 1
Nauczyciel kontraktowy
Prowadzi zajęcia: z edukacji wczesnoszkolnej, edukacji informatycznej w klasach I-III, WOS oraz etyki.

Małgorzata Kotowska

Funkcja: Nauczyciel

Funkcja: Nauczyciel,
Nauczyciel dyplomowany.
Prowadzi zajęcia : z chemii, informatyki, techniki, fizyki

Krzysztof Rywak

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Funkcja: NAUCZYCIEL, Wychowawca klasy 4
Nauczyciel dyplomowany. Prowadzi zajęcia z wychowania fizycznego w klasach 1-8, edukację dla bezpieczeństwa w klasie 8

Anna Wołoszyn

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Funkcja: NAUCZYCIEL, Wychowawca klasy 5
Nauczyciel stażysta. Prowadzi zajęcia z języka polskiego w klasach 4-6

Monika Chadeja -Tomaszewska

Funkcja: Nauczyciel

Funkcja: NAUCZYCIEL,
Nauczyciel dyplomowany. Prowadzi zajęcia z języka niemieckiego w kl. 4 -8. Koło j. niemieckiego w kl. 7-8
.

Arlena Kozakowska

Funkcja: Nauczyciel