Kadra

Alicja Jońska

Funkcje: Nauczyciel, Wychowawca

Przedmioty: koło muzyczne, Muzyka, Edukacja wczesnoszkolna, Biologia, Edukacja muzyczna

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca klasy 3
Nauczyciel dyplomowany
Prowadzi zajęcia: z edukacji wczesnoszkolnej, muzyki i biologii

Poniedziałek

Godzina Lekcja Sala Klasa
SP ZEGRZE POMORSKIE
08:00 - 08:45 Edukacja wczesnoszkolna Klasa 3
08:55 - 09:40 Edukacja wczesnoszkolna Klasa 3
10:55 - 11:40 Edukacja wczesnoszkolna Klasa 3

Wtorek

Godzina Lekcja Sala Klasa
SP ZEGRZE POMORSKIE
08:00 - 08:45 Edukacja wczesnoszkolna Klasa 3
08:55 - 09:40 Muzyka Klasa 4
08:55 - 09:40 Muzyka Klasa 5
09:50 - 10:35 Edukacja wczesnoszkolna Klasa 3

Środa

Godzina Lekcja Sala Klasa
SP ZEGRZE POMORSKIE
08:00 - 08:45 Edukacja wczesnoszkolna Klasa 3
08:55 - 09:40 Edukacja wczesnoszkolna Klasa 3
09:50 - 10:35 Edukacja wczesnoszkolna Klasa 3
10:55 - 11:40 Edukacja wczesnoszkolna Klasa 3
11:50 - 12:35 Biologia Klasa 5
13:40 - 14:25 koło muzyczne Klasa 1
13:40 - 14:25 koło muzyczne Klasa 2
13:40 - 14:25 koło muzyczne Klasa 3

Czwartek

Godzina Lekcja Sala Klasa
SP ZEGRZE POMORSKIE
08:55 - 09:40 Edukacja wczesnoszkolna Klasa 3
09:50 - 10:35 Edukacja muzyczna Klasa 2
09:50 - 10:35 Edukacja muzyczna Klasa 3

Piątek

Godzina Lekcja Sala Klasa
SP ZEGRZE POMORSKIE
08:00 - 08:45 Edukacja wczesnoszkolna Klasa 3
08:55 - 09:40 Edukacja wczesnoszkolna Klasa 3
10:55 - 11:40 Edukacja muzyczna Klasa 1
13:40 - 14:25 koło muzyczne Klasa 4
13:40 - 14:25 koło muzyczne Klasa 5
13:40 - 14:25 koło muzyczne Klasa 6